Personalen

Aktiviteter

På grund av COVID-19-koronavirusläget vidtas försiktighetsåtgärder på Ilola Inn. Vi tar hand om hygien och rengöring noggrant. Som ett litet hotell uppfylls säkerhetsgränserna väl. Så är det säkert att besöka oss. Vårt hotell erbjuder desinfektionsmedel för händer på flera punkter. Vänligen använd en ansiktsmask och följ säkerhetsgränser och -avstånd.
Loading...