Suopellontie 703, 19700 Sysmä, Finland • Tel. +358 400 469 797 • [email protected]

Ilola Inn Oy investerar i utveckling av boende och turismtjänster.
Investeringen inkluderar olika inköp av maskiner och utrustning, vilket kan säkerställa en hög kundupplevelse. Syftet med projektet är att erbjuda kvalitetsboende för turister som kommer till Sysmä. Ilola Inn kompletterar områdets erbjudande och betjänar inte bara invånare och turister utan även sommarboende i området. Projektbudgeten är 273 443 €, varav EJFLU:s andel är 54 689 €.

Loading...