Bokningsstatus

Om allt gick bra och din bokningsstatus är ”Bekräftad”, hittar du ett meddelande om godkännande av bokningen i din e-post. Behåll meddelandet tills tiden för din vistelse. I meddelandet hittar du information om boende, instruktioner och en länk för att avbryta boendet.

Om du var sen med att bekräfta din bokning och din bokning är ”Avvisad”, börja boka igen från början. Vid problem kan du också ringa oss, tel. 0400 469 797.

Du kan också betala för boendet i förväg t.ex. i din onlinebank med betalningsinformationen som finns i godkännandemeddelandet. När betalningen har loggats in på Ilola Inns bankkonto skickar vi ett kvitto via e-post.

Du är varmt välkommen till Ilola Inn!

Loading...